پنج شنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲:۳۰

تغییر چهره جنگ؛ پوتین شکست می‌خورد؟

اقتصادنیوز: پیش روی‌های اخیر ارتش اوکراین و آزادسازی فراتر از انتظار سرزمین های اشغالی مایه حیرت بسیاری از تحلیل‌گران شده، به گونه ای که برخی باور دارند جریان جنگ در اوکراین در حال تغییر است.