سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۲۲

طالبان اولین سالگرد بازگشت خود به قدرت را جشن گرفتند

طالبان اولین سالگرد بازگشت خود به قدرت را در خیابان های افغانستان جشن گرفتند.

تیتربرتر: طالبان در اولین سالگرد به‌دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان تعطیل عمومی اعلام کردند.این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست طالبان را به‌رسمیت نشناسند.

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان

 

جشن قدرت طالبان در افغانستان
جشن قدرت طالبان در افغانستان