دوشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۱۹

نذری دادن خواننده معروف و فوتبالیست ها

امیر مقاره خواننده و بازیگر به همراه میرشاد ماجدی و صادق درودگر از خانواده ورزش و فدراسیون فوتبال در آشپزخانه ی حسینی غذای نذری می کشند.

‍‍‍‍‍‍