جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۴۱

تصاویر استقبال از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در عراق

پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان امروز جمعه 15 اسفند رم را به مقصد عراق ترک کرد و در فرودگاه بغداد مورد استقبال مقامات عراقی قرار گرفت. مراسم خوش آمدگویی از وی در کاخ ریاست جمهوری با حضور برهم صالح برگزار شد.
استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس

 

استقبال مقامات عراقی از پاپ فرانسیس