چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۲۳:۰۲
سامانه یارانه دستمزد

نحوه ثبت نام در سایت یارانه دستمزد

سامانه یارانه دستمزد
در ادامه در تیتربرتر به نحوه وارد شدن به سایت و شرایط ثبت نام در سامانه یارانه دستمزد می پردازیم، با ما همراه باشید.

به گزارش تیتربرتر؛ در راستای اجرای تبصره 4 ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه مورخ 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از مناطق غیر برخوردار از اشتغال، قوانین بودجه سنواتی بویژه تبصره 18 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398 کل کشور، سیاستهای پیشبینی شده در قانون بودجه سالهای اجرای برنامه ششم توسعه و بندهایی از سیاست های کلی اشتغال، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، "دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد" با اولویت مناطق کم برخوردار از اشتغال به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

تعاریف و مفاهیم یارانه دستمزد

شرایط ثبت نام یارانه دستمزد

در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

- نیروی کار شغل اولی: به افراد بیکار بین 20 تا 35 سال اطلاق میشود که فاقد سابقه بیمه پردازی برای مدت شش ماه یا بیشتر در دو سال گذشته باشد.

- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تعریف شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این دستورالعمل را برعهده دارد.

- کارگاه: به کارگاههای خصوصی و تعاونی فعال موضوع ماده 4 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بند 3 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی اطلاق میشود.

- یارانه دستمزد:وجهی است که توسط دولت به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی به عنوان یارانه به کارفرمای موضوع این دستورالعمل، پرداخت میشود.

بیشتربخوانید: سامانه تاپ چیست؟

- دستگاه هماهنگ کننده: منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی/ شهرستانی آن است.

اهداف سامانه یارانه دستمزد

اهداف اصلی اجرای این دستورالعمل عبارتند از: 

 کاهش هزینه های بکارگیری نیروی کار جدید برای کارفرما به منظور پایداری تولید و اشتغال در راستای تقویت اقتصادی دانش بنیان؛
 افزایش فرصت اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی در بازار کار
 حمایت از ارتقاء تولید داخلی و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
 ارتقاء سطح سرمایه انسانی کارگاههای فعال بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کم برخوردار دامنه پوشش

- دراستانهای کم برخوردار از اشتغال که نرخ بیکاری آنها بالاتر از نرخ بیکاری کشور می باشد، با اولویت شهرستانهای دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین استانی، مطابق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوی مرکز آمار ایران  سال 1395 مشمول این دستورالعمل هستند.

شهرستانهای مرکز استان که نرخ بیکاری آنها بالاتر از متوسط نرخ بیکاری استان ، مطابق آخرین سرشماری نفوس و مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران میباشد، در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، مشمول اجرای طرح یارانه دستمزد می باشند.

- نیروی کار شغل اولی شامل افراد دارای تحصیلات متوسط  دیپلم  و بالاتر، با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی که بیش از شش ماه سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی نداشته باشد.
- استانها میتوانند تا سقف 30 درصد از منابع تخصیصیافته برای پرداخت یارانه دستمزد را برای تثبیت اشتغال در بنگاههای مشکلدار با تایید کارگروه تسهیل و رونق تولید استان اختصاص دهند.
سقف بهرهمندی هر کارگاه برای استفاده از نیروی کار شغل اولی معادل حداکثر 50 درصد نیروی کار موجود است.

1- پنجاه درصد از نیروهای شاغل شده بنگاههای جدیدالتاسیس در سال 1398 ،بر اساس لیست بیمه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی، از یارانه دستمزد برخوردار میشوند.
2- بنگاههای موضوع تبصره ذیل ماده «7 «از شرط رعایت سقف 50 درصد موضوع این ماده معاف هستند.

شرایط احراز در سامانه یارانه دستمزد

نیروی کار شغل اولی جهت بهرهمندی از مزایای این دستورالعمل باید دارای شرایط زیر باشد:

1- سن نیروی کار شغل اولی از 20 سال کمتر و از 35سال تمام بیشتر نباشد؛
2- سابقه پرداخت بیشتر از شش ماه حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی نداشته باشد؛
3- در زمان اجرای این دستورالعمل در یکی از کارگاههای موضوع این دستورالعمل مشغول به کار شده باشد.
4-  نیروی کار شغل اولی مرد که متاهل بوده و یا بر اساس حکم دادگاه کفالت اعضایی از خانواده خود را برعهده داشته باشند و یا نیروی کار بیکار زن که سرپرست خانواده بوده و سرپرست فرزند یا فرزندان خود را بنا به تایید دادگاه برعهده دارند در اولویت برخورداری از یارانه دستمزد میباشند و برای سایر نیروی کار شغل اولی پس از به کار گماری متقاضیان مشمول این بند، بهرهمندی از یارانه دستمزد امکانپذیر خواهد شد.

بیشتربخوانید: سامانه یارانه معیشتی همچنان در دسترس

کارورزان مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما در مدت زمان بهرهمندی از معافیت بیمه، مشمول یارانه دستمزد نمی باشند.
-    نیروی کار شغل اولی که به دلیل شرایط کارفرما - موضوع بند 2 ماده 17 این دستورالعمل- بیکار شده است، به میزان مدت زمان بهرهمندی از یارانه دستمزد نزد کارفرمای قبل ی از محدودیت این تبصره و بند 3  مستثنی می باشد.
-   برای زنان سرپرست خانوار بیکار متقاضی شغل اولی ، رعایت 

نحوه ثبت نام در سایت یارانه دستمزد

ابتدا وارد سایت http://pyd.mcls.gov.ir/internship/yd/mcls/index شوید

نحوه ثبت نام در سایت یارانه دستمزد
نحوه ثبت نام در سایت یارانه دستمزد

 

سپس گزینه پیش ثبت نام را کلیک و در صفحه جدید گزینه ثبت نام شغل اولی را کلیک کنید

نحوه ثبت نام در سایت یارانه دستمزد
نحوه ثبت نام در سایت یارانه دستمزد

 

در مرحله بعد صفحه مشخصات است که باید تمام موارد را پر کنید و گزینه تایید بزنید حالا وارد سایت شده اید و ثبت نام اولیه یا پیش ثبت نام انجام گرفته است باید اطلاعات تکمیلی اعم از وضعیت تحصیلی ، آدرس و مشخصات دیگر را صفحه به صفحه پر کنید در آخر بنگاه مورد نظر برای دریافت کارورزی طبق شهر خودتان انتخاب کنید و منتظر بمانید تا آن بنگاه بررسی و با شما تماس بگیرد در غیر اینصورت پس از یک هفته شما با مدارک شناسایی به اداره کار خود مراجعه و یا تماس تلفنی برقرار کنید.

بیشتربخوانید: سامانه 800 چیست و چرا راه اندازی شد؟

امیدواریم مطالب فوق گرهی از مشکلات شما را وا کرده باشد، تیتربرتر به دنبال شناخت و راهنمایی دقیق به همه افراد جامعه است از طریق آگاهی و درج اطلاعات و معرفی سامانه های موجود در سطح اینترنت و سایت های اشتغال محور است ، ما را تنها نگذارید.

گردآورنده: علی اکبر رضایی