تيتربرتر - سايت خبري تحليلي تيتربرتر | TitreBartar : صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت كار منتقل مي‌شود
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 14:53 کد خبر:38571
نمايندگان مجلس مصوب كرد كه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با حفظ موقعيت مستقل خود به وزارت كار انتقال يابد.


سايت خبري تحليلي "تيتربرتر"  TitreBartar.ir 
نمايندگان در جلسه علني نوبت امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسي موارد ارجاعي كميسيون تلفيق برنامه ششم ماده ۱۳ با ۱۶۱ راي موافق ، ۴۲ راي مخالف و ۶ ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.
 
بر اساس اين مصوبه بند ب ماده ۱۳ طبق نظر كميسيون تلفيق و نمايندگان در صحن علني حذف شد.
 
طبق بند ج اين ماده سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول برنامه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را به ترتيب زير انجام دهد:
 
1- همسان‌سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري به طوري كه مستمري هيچ بازنشسته‌اي كمتر از نسبت فوق‌الذكر نباشد.
 
2-  ترميم حداقل پرداختي بازنشستگان تا پايان سال دوم اجراي برنامه به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان كشوري
 
تبصره- مستمري بازنشستگان كمتر از سي روز به تناسب ترميم خواهد شد.
 
همچنين بر اساس بند د؛ وزارت نيرو به نمايندگي از دولت مطابق بودجه سنواتي مكلف است تمامي كاركنان حاكميتي شاغل در پست‌هاي فشار قوي با اولويت كارورهاي (اپراتورهاي) پست‌هاي فشار قوي برق (با عنايت به تخصص و حاكميتي بودن شغل) را از حيث حقوق و مزايا و ساير امتيازات با كاركنان رسمي و پيماني يكسان نمايد.
 
همچنين بر اساس مصوبه مجلس در بخش ه ماده ۱۳، مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها- از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ موقعيت مستقل- به وزارت كار ، تعاون و رفاه اجتماعي انتقال مي‌يابد.
 
حداكثر طي مدت سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق- به ميزاني كه براساس مطالعات (محاسبه بيمه‌اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي اكچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي‌رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي‌گيرد- با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركت‌ها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پادار خواهد گرديد.

 

انتهاي پيام/م

 

 آدرس كانال خبري تيتربرتر:        telegram.me/titrebartar_ir
پست الكترونيكي:

 

   ما را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد: